Apie TAU

Senjorai, sukruskim – vieningi būt galim,
Ieškodami moksle pilnatvės prasmės.
Širdies išmintim padabinkime šalį,
Aukščiausias tikrai mums padės.

(A.Bazienė)

2005 metų kovo 1 d.  prie Marijampolės kolegijos Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) rektoriaus Medardo Čoboto įsakymu atidarytas TAU Marijampolės filialas. 2007 metų gegužės 9 d. Universitetas įregistruotas kaip savarankiška, nesiekianti pelno visuomeninė švietėjiška organizacija, veikianti Marijampolės apskrityje, vienijanti pagyvenusius asmenis, neįgaliuosius ir jų globėjus, neribojant amžiaus ir išsilavinimo. Ir nuo šiol jis vadinamas Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetu.

JAV Džordžijos universiteto profesorius Peter Jarvis knygoje ,,Mokymosi paradoksai“ teigia, kad „Mokymasis yra žmogaus būties pamatas, kasdienio gyvenimo ir sąmoningos patirties dalis; tai procesas, kai patyrimas transformuojamas į žinias, įgūdžius, požiūrius, vertybes ir įsitikinimus, kai kasdienis patyrimas yra kasdien įprasminamas, nes sąmoningo žmogaus patyrimas vyksta laike, erdvėje, visuomenėje ir tarpusavio santykiuose. Taigi, mokymasis – yra procesas, suteikiantis gyvenimo patirtims prasmę…“

VIZIJA

 • Trečiojo amžiaus universitetas – savarankiška, visuomeninė organizacija, vykdanti veiklą su Pietvakarių regiono pagyvenusiais ir neįgaliais žmonėmis, atsižvelgiant į jų poreikius bei galimybes.
 • Visuomeninė organizacija savo veiklą plėtojanti ir tobulinanti, atsižvelgiant į socialinės politikos naujoves bei gyvenimo pokyčius.

MISIJA

 • Užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinti jų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikyti darbingumą, fizinį aktyvumą, kelti žinių bei kultūros lygį.
 • Skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą bei sudaryti sąlygas saviraiškai bei patirties sklaidai.
 • Ugdyti gebėjimą bendrauti tarp kartų, siekiant gyvenimo darnos, pagyvenusio žmogaus ir aplinkos harmonijos.
 • Sukurti sąlygas gerai emocinei būsenai bei palaikančiai atmosferai, kur individas ir jį supanti aplinka taptų pagrindiniais tobulėjimo proceso elementais.
 • Bendradarbiauti su Lietuvos Trečiojo amžiaus universitetais bei užsienio šalių giminingomis visuomeninėmis organizacijomis.

Universitete veikia šie fakultetai:

 • Sveikos gyvensenos
 • Dvasinio tobulėjimo
 • Psichologijos
 • Kultūros ir meno
 • Namų ūkio
 • Gamtos ir aplinkosaugos
 • Literatūros
 • Užsienio kalbų (vokiečių, anglų)
 • Dailės technologijų
 • Fizinio aktyvumo ir kineziterapijos
 • Politinių diskusijų
 • Teisės
 • Informacinių technologijų
 • Stiliaus ir mados

Veikia 6 meno kolektyvai:

 • folkloro ansamblis ,,Senapilė “ (vadovė Dalia Venckienė)
 • moterų vokalinis ansamblis ,,Jaunystės aidas“ (vadovė Birutė Pavalkienė)
 • moterų vokalinis ansamblis ,,Gija“ (vadovė Danguolė Borkertienė)
 • linijinių šokių studija (vadovė Edita Kulikauskienė)
 • mėgėjų teatras
 • choras

Užsiėmimus veda Marijampolės kolegijos bei kitų aukštųjų mokyklų lektoriai, politikai, istorikai, menininkai, svečiai iš užsienio. Po dviejų metų išduodami garbės diplomai.

Nei stojamųjų, nei baigiamųjų egzaminų ar įskaitų nėra. Parašius prašymą, sumokėjus mokestį už mokymąsi, galima tapti šio Universiteto studentu-senjoru.

Paskaitos vyksta kartą per mėnesį. Užsienio kalbų ir informacinių technologijų fakultetuose mokymai vyksta dažniau, nes dviejų metų (40 akad. val.) programa įgyvendinama per vienerius metus. Organizuojami užsiėmimai labai įvairūs: paskaitos, praktiniai užsiėmimai, mokymai, susitikimai, išvykos, žinių dienos aukštosiose mokyklose, sveikatingumo dienos, filmų peržiūros.

TAU tikslas – vykdyti nepertraukiamą žmonių mokymą, aktyvinti bendravimą, sudaryti galimybes saviraiškai. 2018-2019 mokslo metais Universitete mokosi 777 studentai–senjorai.

,,Graži, harmoninga senatvė neateina savaime, reikia jai ruoštis visą gyvenimą, reikia ją susikurti” – teigia TAU direktorė Ona Sakalauskienė.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.