Projektas „Senjorų socialinė ir kultūrinė mozaika“ įsibėgėja

Kiekvienas žmogus nori būti pilnavertis ir aktyvus visais gyvenimo tarpsniais. Gyvenimas vertingas tik tuomet, kai vyresniame amžiuje pavyksta išsaugoti fizinį, socialinį bei intelektinį aktyvumą. Kai tik žmogus negauna informacijos, atsiranda spragos jį supančio pasaulio suvokime ir nesimokydamas praranda interesą gyventi dabartimi.

Šiandienos visuomenėje kiekvienam žmogui yra būtina išsiugdyti nuostatą ir gebėjimą mokytis visą  gyvenimą. Yra siekiama, kad vyresnės kartos žmonių gyvenimas būtų aktyvus, produktyvus ir kūrybingas. Prie to prisideda aktyviai formuojamas požiūris, kad vyresnio amžiaus žmonės yra ir turi būti aktyvūs politinio, socialinio, kultūrinio gyvenimo dalyviai. Tokia senėjimo samprata pabrėžia būtinybę nuolat tobulėti, mokytis, įgyti naujas kompetencijas ar prisiminti jau anksčiau įgytas bei neprarasti minėtojo intereso gyventi dabartimi.  Šią būtinybę supranta ir puoselėja Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetas. Rugsėjo 5 d. Marijampolės TAU fakultetų seniūnai pradėjo dalyvauti naujoje neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoje „Senjorų socialinė ir kultūrinė mozaika“.

Pirmasis mokymų modulis, kuriuo pradėta programa –„Inovatyvių technologijų gebėjimų ugdymas“. Vyresnius besimokančiuosius lektorė Ginta Šnipaitienė supažindins su pagrindiniais grafinio dizaino principais, išmokys kurti nesudėtingus dizaino sprendimus. Be to, studentai-senjorai bus supažindinti su elektroninės komercijos principais.

Šis modulis – tik pradžia. Mokymų dalyvių dar laukia psichologiniai savęs pažinimo ypatumų užsiėmimai, kurie suteiks teorinių ir praktinių žinių, kaip konstruktyviai spręsti gyvenime kylančias problemas ugdant savęs pažinimo įgūdžius, kritinį mąstymą ir pozityvią laikyseną esminiais klausimais. Aktyvaus pilietiškumo skatinimas padės išsiaiškinti aktyvaus pilietiškumo galimybes, susipažįstant su demokratijos pagrindais ir žmogaus teisėmis. Kultūrinės kompetencijos ugdymo metu senjorai įgaus teorinių ir praktinių kultūros ir meno srities žinių, siekiant formuoti kultūrinio sąmoningumo, iniciatyvumo ir kūrybingo bendravimo nuostatas, o edukacinės – pažintinės veiklos stiprinimas skatins analizuoti praktinės veiklos pavyzdžius, modeliuojant galimus sprendimus.

Šiuo projektu siekiama suteikti praktinių, teorinių, socialinio aktyvumo ir pilietiškumo, švietimo, teisinių, kultūrinio žinių ir įgūdžių, siekiant stiprinti senjorų kultūrinę, socialinę kompetenciją. Projekto veiklų įgyvendinimui yra parengti įvairūs aktyvieji metodai, numatyti renginiai, išvykos. Aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos lektoriai padės siekti numatytų projekto tikslų bei veiklų įgyvendinimo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s