Projektui „Kartų bendravimo kultūra ir santykiai“ įsibėgėjus

IMG_5760Marijampolės Trečiojo amžiaus universitete programos „Kartų bendravimo kultūra ir santykiai“ vykdymas prasidėjo š.m. rugsėjo 14 d. Projekte dalyvauja anūkai, tėvai ir senjorai, kurių amžius nuo 10 iki 80 metų. Projekto temos idėjos pasirinkimą nulėmė ir 2015-ųjų metų Europos metų šūkis „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“. Taip pat LR Seimo nutarimu 2015 metus paskelbė Etnografinių regionų metais, įvertindamas tai, kad viena iš svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių yra regioninio, istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimas; pabrėždamas Lietuvos etnografinių regionų istorinę reikšmę ir savitumo puoselėjimo svarbą.

Vienas iš pamatinių žmogaus gėrių yra šeima. Joje formuojasi  asmenybė, tinkamo ir netinkamo elgesio modeliai, bendravimo kultūra, kitų žmonių bei aplinkos supratimas,  skatinama ir padedama išlaikyti bei puoselėti tradicines vertybes. Šeimoje gera, kai vyrauja socialiniai ir dalykiniai ryšiai, kai suaugusiųjų bendravimas su vaiku yra natūralus, kryptingas, kai juo siekiama perduoti socialinę patirtį bei dorovines vertybes. Pastebima, kad santykis tarp kartų netenka savo reikšmės, vis sparčiau ryškėja atotrūkis tarp jaunimo ir vyresnių kartų – tėvų, senelių, prosenelių. Reikia pripažinti, kad dabartinėje visuomenėje ne kiekviena šeima atranda laiko, noro ir galimybių kartu apsilankyti teatre, parodoje, koncerte, paimti į rankas prasmingą knygą arba tiesiog pasivaikščioti parke, žaisti ar kurti su savo šeimos nariais. Pagrindinė problema, kylanti bendraujant skirtingoms kartoms – konfliktai. Jie dažniausiai įvyksta dėl bendravimo ir bendradarbiavimo, gyvenimo būdo, vaiko auginimo, politikos ir religijos, darbo atlikimo, namų ruošos, t. y., dėl skirtingo požiūrio į vertybes ar išvis dėl skirtingų vertybių. Kadangi kiekvienas žmogus siekia suaugti ir subręsti, tai jis lengvai pasirenka tas vertybes, dėl kurių jo gyvenimas tampa sėkmingesnis ir reikšmingesnis. Kyla klausimas: kaip susikalbėti kartoms?“Kaip suprasti vieni kitus“? Kaip atrasti dvasinę pusiausvyrą tarp kartų (senelių – anūkų; vaikų – tėvų)? Norint paskatinti skirtingų kartų žmonių bendravimą, svarbu pabrė-ti ne kartų skirtumus, o panašumus. Kokie gi kartų panašumai? Ir vaikai, ir tėvai, ir senjorai – visi mes esame žmonės, visi norime būti pastebėti, gerbiami ir reikalingi, gyventi saugiai ir įdomiai. Visiems mums nepatinka būti pašiepiamiems, žeminamiems, gąsdinamiems, sutrikusiems. Svarbu prisiminti du paprastus principus – „Nedaryk kitam to, kas nemalonu tau pačiam“ ir „Elkis su kitais taip, kaip nori, kad su tavimi būtų elgiamasi“. Projekto programos tikslai ir uždaviniai sietini su šios problemos sprendimo ieškojimu. Programos tikslas – suteikti senjorams teorinių ir praktinių psichosocialinių žinių, siekiant formuoti konstruktyvaus bendravimo šeimoje nuostatas. Programoje analizuojama šeimos kaip vertybių saugotojos, kaip integralaus socialinio subjekto vaidmuo, sąlygojanti asmens gyvenimą. Aptariami psichologiniai, edukaciniai šeimos narių bendravimo ir pažinimo aspektai, analizuojama šiuolaikinės šeimos ypatumai, problemos ir jų sprendimo galimybės. Praktinėje modulio dalyje numatyti pagalbos sau būdai pasirenkant tinkamiausius problemų sprendimo būdus, pasinaudojant kiekvieno senjoro  turima patirtimi ir galimybėmis.

Projekte dalyvaujantys senjorai įsitikino, jog norint įsigyti draugų, pačiam reikia būti draugu. Nuoširdi draugystė užsimezgė  ir tęsiasi su „Ryto“ pagrindinės mokyklos 4 klasės mokiniais ir mokytoja Reda, kurie mielai sutiko dalyvauti šiame projekte. Projekto programa įvairi: čia mokomės pasidžiaugti vieni kitais, mokomės vieni iš kitų žaidimų, dainelių, diskutuojame, keliaujame kt. Projektą vainikuos bendra konferencija „Kartų stiprybė – kartų vienybėje“. Štai keletas patirtų bendrų džiaugsmo akimirkų kartu.

Projekto vykdytoja Audronė Putauskienė

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s