ŽMOGAUS TEISĖS LIETUVOJE

Balandžio 1 d. Teisės fakulteto klausytojai susitiko su Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininku hum.m.dr.doc. Romualdu Povilaičiu ir klausėsi paskaitos ,,Žmogaus teisės Lietuvoje“.

Prelegentas gvildeno ypač aktualias problemas, pvz,.: ar per 24 Nepriklausomybės metus pasiekta pažanga žmogaus teisių srityje, ar žinom, kaip kovoti dėl tų teisių ir t.t. Žmogaus teisė – tai teisinė kategorija, turinti teisinių, įstatyminių ir moralinių aspektų.Teisės užuomazgos siejamos su krikščionybės atsiradimu (pvz.: 5. Dievo įsakymas „Nežudyk“). Senovės Romoje žmonės principingai ėmė reikšti savo teises į gyvybę, nuosavybę ir judėjimo laisvę. XII –XVIII a. teisinės idėjos naujai atgimė. Teisė pradėta taikyti visiems, nuolatos ją papildant. Jeigu pradžioje užteko kelių teisių, tai dabar reikia teisių, užtikrinančių daugybę poreikių: į darbą, mokslą, šeimos santykius, informacijos gavimą ir t.t. Be to, žmogaus teisė yra teisė, kuri gina žmogų nuo valdžios, nes valdžia ir žmonės turi kitas galimybes, kitas pareigas ir kitus interesus. Jeigu žmonės nekontroliuoja valdžios, valdžia paima daugiau.

Valdžia yra: leidžiamoji, vykdomoji ir teisinė. Kai šios trys valdžios veikia skyrium, teisiškai yra teisinga. Neteisinga – kai  trys valdžios veikia išvien. Dėl pažeistų teisių žmones gina Europoje:

  • Jungtinių tautų Europos komitetas
  • Žmogaus teisių komitetas Europos Parlamente
  • Europos žmogaus teismas

O Lietuvoje:

  • Seimo kontrolieriai
  • Seimo žmogaus teisių komitetas
  • Savivaldybių atstovai
  • Nevyriausybinės organizacijos.

Lietuvoje egzistuoja žmogaus ir valdžios santykių problema, nes žmonės per mažai turi galimybių ir dažnai net nenori spręsti įvairius klausimus. Visuomenės pasyvumas sprendžiant aktualias kasdienes problemas, susitaikymas su pamintom kai kuriom žmogaus teisėm – tik įrodo, kad žmonių teisinis išprusimas padėtų kurti moralesnę ir teisingesnę visuomenę.

Teisės fakulteto seniūnas Algimantas Špucis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s