SUSITIKIMAS SU PRANCIŠKONŲ VIENUOLIU, POETU BROLIU BERNARDU

Literatūros fakulteto studentų-senjorų susitikimas

su Sauliumi Belicku

Brolis Bernardas gimė Birštone gydytojos Stasės ir agronomo Algirdo šeimoje. Studijavo kunigų seminarijoje, buvo įšventintas į diakonus. Šiuo metu yra Kretingos pranciškonų vienuolyno vienuolis.

Pokalbį pradėjo neoromantiko Bodlero žodžiais: „Kad nebūtume laiko kankinami, būkim nuolat apsvaigę muzika, poezija, menu“, būkime reikalingi, ieškokime ir atraskime krikščioniško gyvenimo veidą.Brolis Bernardas svarbiausion vieton kėlė šeimą, pabrėždamas ypatingą motinos vaidmenį. Su skauduliu širdyje kalbėjo apie besiblaškančią mūsų tautą, suskaldytą gausybės partijų ir kvietė kilti į „širdžių revoliuciją“ savo poezijos knyga „Taip priėjo gyvenimas“. Tai tikras nuskaidrinto gyvenimo žodis apie švenčiausius žmogaus jausmus, gamtą, jos dievišką grožį, anapilin išėjusius įžymius mūsų krašto žmones. Savo eilėmis lyg kreipėsi į mus:

Nejaugi mes nemokame
Savęs dalelę atiduoti,
Kad atpažintume ištirpusiam lašely
Žmogaus keliaujančio tikrumą!
Nejaugi mus užmigdė laurai,
Dirbtinumo poza?
Nejaugi prislėgė apakusi garbė ir palankumas?

 

Literatūros fakulteto seniūnė Jūratė Austrevičienė

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s