IŠSAUGOKIME DVASINES VERTYBES

IMG_1998Dvasinio tobulėjimo fakulteto užsiėmimą lektorė VDU doc. dr. Nijolė Liobikienė pradėjo pašnekesiu apie šeimą, kaip dvasinę vertybę. Šeimą ji apibūdino kaip vyro ir moters santuoką. Du vyrai, dvi moterys nėra šeima. Šiuo metu, kada ypač akcentuojama vienalytės santuokos, reikalinga ieškoti tiesos. Išminties galime rasti klasikinėje literatūroje. Daugelis šiuolaikinio jaunimo galvoja tik apie turtus. Tėvai vaikus palieka sakydami, kad važiuoja į užsienį uždirbti jiems pinigų. Palikti tėvų vaikai pyksta, keršija tėvams, o grįžus jiems reikalauja pinigų. Ir tėvai nuolat girdi: ,,Duok, duok, duok…“ Lektorė pabrėžė, kad svarbiausia dvasinė vertybė yra ryšys tarp šeimos narių: bendravimas, pagarba vyresniems, jaunesnių broliukų ir sesučių priežiūra ir t.t.

Daugelis mūsų vaikų ir  anūkų mažai žino apie mūsų tautos praeitį: kas caro valdžios metu lietuviškas knygas platino, kaip švęsdavo seniau vasario 16 – ją, apie Kūčių tradicijas, kaip mūsų tėvai, seneliai išliko gyvi tremtyje. Daugiau su vaikais reikia kalbėtis, dalinis savo sukaupta patirtimi gražiai, be prievartos, kad jie norėtų klausytis prie arbatos puodelio. Šeimos bendravimo ryšius labai dažnai žlugdo televizorius, mobilieji, kompiuteris. Bendravimas – viena iš svarbių dvasinių vertybių.

Daugelis vaikų jaučiasi kalti dėl problemų šeimoje, tėvų nesugyvenimų, skyrybų. Mes senjorai turime auklėti vaikus, anūkus savo pavyzdžiu, elgesiu, ramia kalba. Laimingi vaikai, kurie turi senelius juos išklausančius, patariančius.

Iš kartos į kartą reikia stengtis perduoti šias vertybes: darbštumą, pagarbą kitiems, ištikimybę, santykius su žmonėmis (šeimoje, darbe), pasitikėjimą, domėjimąsi viskuo.

Malda – svarbi dvasinė vertybė. Melskimės už šeimos narius, už visus klystančius, žudančius, bloga darančius, kad jie atsiverstų, blogį pakeistų gerumu. Malda padėjo išlikti tremtyje, malda padeda ligoniams ramiai išeiti Anapilin, nusiraminti, ramiai užmigti.

Esame labai svarbūs, nenusiminkime, kantriai aiškinkime, tikėkime Jurgio Matulaičio žodžiais – ,,GĖRIS NUGALI BLOGĮ“.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s