GELGAUDIŠKIO DVARO TEISĖS IŠSKIRTINIO VAIDMENS PAŽINIMAS

 Saulėtą  gegužės 15 dieną Marijampolės TAU Teisės fakulteto klausytojus Gelgaudiškio dvare pasitiko dvaro ponaitis – Edgaras Pilypaitis. Aprodęs prabangias dvaro sales, papasakojęs apie čia buvusį gyvenimą, pakvietė į teatralizuotą ekskursiją dvaro teritorijoje. Iškeliavome į mišką. Pirmasis sustojimas – Žvaigždės aikštelė. Čia kryžiuojasi aštuoni keliai, čia sutikome  medžiotojus su šunimis, ginklais, vaišėmis. Medžioklės ragas skelbia medžioklės pradžią, klausėmės ponaičio Edgaro ir medžiotojų pasakojimų, vaišinomės. Kai kuriems teko laimė pašaudyti iš medžiotojų šautuvo. Palikę Žvaigždės aikštelę, skubame toliau – prie Asesoriaus kapo.

Sakoma, kad šioje vietoje dėl savo mylimojo mirties vis vaitoja nelaimingoji Mortelė. Čia ponaitis pabara žąsis praganiusią mažą piemenaitę, o iš kuklaus baudžiauninkių krepšelio pasivaišinome sūriu. Keliaujame toliau. Pati mėgstamiausia dvaro svečių vieta – ulionės kalnas, pramintas Velnio kalnu. Mat baudžiauninkams besilinksminantys ponai į velnius panašūs atrodė, o gal kas ir iš tikrųjų tamsiomis naktimis nelabuosius buvo regėjęs. Atvykę čia radome besilinksminančius ponus, prie kurių prisijungė ponaitis Edgaras ir mes. Padainavę, pasišokę vaišinomės – skanavome krokerius ir gėrėme gardžios giros. Po linksmybių ant Velnio kalno grįžome į dvaro teritoriją, kur fakulteto dekanė Ingrida Pucėtienė ir dvaro ponaitis Edgaras įteikė antrakursiams diplomus.

TAU Teisės fakultetą baigė antroji laida.

Už turiningas paskaitas, keliones esame dėkingi TAU direktorei Onutei Sakalauskienei ir dekanei Ingridai Pucėtienei. Šioje kelionėje mus lydėjo Seniūnų klubo pirmininkė Dalia Vizbarienė.

Visiems bendramoksliams  linkiu gražių atostogų.

Teisės fakulteto seniūnas Algimantas Špucis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s